21.01. Přiznání k DPH v roce 2018

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

18.01. Výluka datových schránek

Upozorňujeme na výluku Informačního systému datových schránek, která proběhne od 19. 01. 2019 12:30 do 20. 01. 2019 15:00 hodin. Během této doby dojde k nasazení nové verze.

17.01. Hromadná přeprava do 10 % sazby DPH

Změnou zákona o DPH (číslo 6/2019 Sbírky předpisů ČR) se pozemní hromadná pravidelná přeprava cestujících a jejich zavazadel (s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky ) i vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel přeřazují ze sazby 15 % do sazby 10 %. Pravidelnou hromadnou dopravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů. Účinnost nastane 1. 2. 2019.

16.01. Přeplatek v přiznání k DPFO

Podáte-li současně s daňovým přiznáním k dani z příjmů fyzických osob žádost o vrácení přeplatku, bude se na Vaši žádost hledět jako by byla podána v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. Příklad číslo 1: Přiznání za rok 2018 s přeplatkem podáno 16. 1. 2019. Na žádost se hledí jako by byla podána 1. 4. 2019. Správce přeplatek vrátí do 30-ti dnů ode dne podání žádosti. Příklad číslo 2 (dřívější postup): Přiznání za rok 2017 s přeplatkem podáno 16. 1. 2018. Žádost o vrácení přeplatku správce daně zamítne, neboť do 60 dnů přeplatek nevznikl.

15.01. Rozhodné částky pro roky 2017 až 2019

Rozhodná částka platná pro vedlejší činnost pro účely důchodového pojištění OSVČ činí pro rok 2017 67.756 Kč, pro rok 2018 je 71.950 Kč a pro rok 2019 je stanovena ve výši 78.476 Kč. Částky platí při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok.

14.01. Přiznání k DPH za IV. čtvrtletí 2018

V přiznání k DPH za poslední zdaňovací období roku 2018 nezapomeňte vypořádat nárok na odpočet daně, provést opravu či úpravu odpočtu, případně oznámit změnu zdaňovacího období.

11.01. Novinky v Účtu 2019

Informace o novinkách v Účtu 2019 najdete v programu v /Nápověda /Novinky a tipy /Novinky 2019 nebo /Nápověda /Příručky k programu /Rozdílová dokumentace 2019.

10.01. Jednotné kurzy za rok 2018

Generální finanční ředitelství stanovilo pokynem GFŘ-D-40 jednotné kurzy za rok 2018. Podle § 38/1 ZDP použije jednotný kurz poplatník, který nevede účetnictví a nevyužije-li kurzy devizového trhu uplatňované podle předpisů o účetnictví (denní či pevný kurz). Pro 1 EUR platí kurz 25.68 Kč, pro 1 USD (americký dolar) 21.78 Kč, pro 1 GBP (anglická libra) 28.98 Kč.

09.01. Vypořádací koeficient

Plátce, který v průběhu roku krátil DPH na vstupu, je povinen v přiznání za poslední zdaňovací období roku vypořádat nárok na odpočet u přijatých zdanitelných plnění. Postup v programu Účto. Příklad.

08.01. Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2019

Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2019, nové minimální/maximální zálohy na důchodové pojištění platí od podání Přehledu za rok 2018. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Porovnání s rokem 2018. Den platby.

07.01. Silniční daň za rok 2018

Přiznání k silniční dani za rok 2018, termín odevzdání, snížení/zvýšení daně, osvobození od daně. Postup v Účtu. Epodání, daňový portál, datová schránka.

04.01.Časté dotazy ke mzdám

Odpovědi na nejčastější otázky ke mzdové agendě.

03.01. Daňové tiskopisy za rok 2018 a pro rok 2019

Jaké jsou novinky v daňových formulářích k 1. 1. 2019?

1) Nové formuláře za rok 2018: Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, Žádost o roční zúčtování, Výpočet daně a daňového zvýhodnění.

2) Nové formuláře pro rok 2019: Potvrzení o příjmech ze ZČ – záloha, Potvrzení o příjmech ze ZČ – srážka.

3) Formuláře beze změny: Přiznání k dani silniční za rok 2018 (aktualizovány pouze pokyny k vyplnění), Vyúčtování zálohové daně za rok 2018 (aktualizovány pokyny), Vyúčtování srážkové daně za rok 2018 (aktualizovány pokyny), Přiznání k DPH, Žádost o poukázání měsíčního bonusu, Žádost o poukázání ročního bonusu, Potvrzení zaměstnavatele děti, Potvrzení zaměstnavatele děti pro DPFO, Prohlášení k dani.

02.01. Cestovní náhrady

Vyhláškou MPSV číslo 333/2018 Sb. se od 1. 1. 2019 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s rokem 2018.

28.12. V pondělí 31. prosince 2018 bude firma mimo provoz...

...Ten bude obnoven 2. ledna 2019 v plném rozsahu. Připomínáme, že novou verzi účto 2019 uvolníme ke stažení 10. ledna.

28.12. Změny v oblasti práce a sociálních věcí 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí v tiskové zprávě informuje o novinkách pro rok 2019. Vzroste minimální mzda (měsíční 13.350 Kč, hodinová 79.80 Kč), od 1. 7. 2019 by měla náležet zaměstnancům náhrada mzdy i za první 3 pracovní dny trvání pracovní neschopnosti, mění se splatnost záloh OSVČ na důchodové i nemocenské pojištění (do konce měsíce, za který se záloha platí), zvyšuje se rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění (z 2.500 na 3.000 Kč).

27.12. Přehled daňových změn pro rok 2019

Ministerstvo financí představilo Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2019. U daně z příjmů vyplývají změny z titulu zvýšení minimální mzdy a zvýšení hranice pro solidární zvýšení daně. Také se zvýší maximální limit výdajů, které si živnostník může uplatnit paušálem (nyní vypočítáván z částky 1 mil. Kč, nově ze 2 mil. Kč). U DPH (v rámci připravované novely zákona o evidenci tržeb) dojde k přeřazení vybraných služeb a pitné vody do druhé snížené sazby.

21.12. Záloha na důchodové pojištění OSVČ za prosinec

Připomínáme, že zálohu na důchodové pojištění za prosinec 2018 nemusí OSVČ platit. Bude-li zaslána „dobrovolná“ platba v období 21. až 31. prosince 2018, je považována za zálohu za prosinec 2018. Platba v lednu 2019 bude považována za zálohu na tento měsíc i přesto, že nebyla uhrazena záloha na prosinec. V případě, že budou zaslány dvě platby v lednu 2019, jsou obě považovány za zálohy na rok 2019. Podrobněji zde.

20.12. Náklady na bydlení 2019

Nařízením vlády číslo 320/2018 Sb. se od roku 2019 zvyšují normativní náklady na bydlení z 5.928 na 6.233 Kč (jedna osoba, obce s 50.000 až 99.999 obyvateli). Tento parametr, který ovlivňuje výpočet exekuční srážky ze mzdy, bude nastaven v Účtu 2019.

19.12. Kontroly DPH

Kontroly řádků a vět v přiznání k DPH, kontroly vět ve financích z hlediska DPH.

17.12. Bezplatné použití automobilu zaměstnancem

Bezplatné poskytnutí auta zaměstnavatelem zaměstnanci podléhá dani ze závislé činnosti i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Příklad v Účtu. DPH.

14.12. Výdajové paušály mohou být zvýšeny

Ministerstvo financí podporuje zvýšení limitu výdajových paušálů pro podnikatele, a to na dvojnásobek současného stavu (tj. na stav platný v roce 2016 a volitelný i pro rok 2017). Pokud se podaří schválit, platilo by nejdříve pro zdaňovací období roku 2019. Více v tiskové zprávě MF.

12.12. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

10.12. Záloha na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy v Účtu.

07.12. Minimální mzda

Nařízením vlády číslo 273/2018 Sbírky předpisů se s účinností od 1. 1. 2019 zvyšuje minimální hodinová mzda na 79.80 Kč a minimální měsíční mzda na 13.350 Kč. Navyšují se také nejnižší úrovně zaručené mzdy.

05.12. Příloha k žádosti o dávku

Kdo vyplňuje Přílohu k žádosti o dávku, komu se předkládá. Kde ji v Účtu najdete, jak ji zpracovat. Způsoby podání.

03.12. ePodání pro ČSSZ

Druhy a způsoby ePodání formulářů pro ČSSZ z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání před portál ČSSZ. XML soubory.
Archiv novinek

pracovní doba 8:00 – 16:00
objednat upgrade účto 2019

Nejčastější dotazy

Daně, vyúčtování
EET
kontrolní hlášení
mzdy
DPH
účto ve Windows
DOSBox
e-podání
finance

daňový kalendář 2019

01

daňový kalendář 2018

01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12