16.08. Informace o činnosti Finanční správy za rok 2017

Výběr nejzajímavějších údajů z Informace o činnosti Finanční správy ČR za rok 2017. Porovnání s předchozími roky.

14.08. Zvýšení úrokové sazby

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 1.00 % na 1.25 %. Změna je účinná od 3. srpna 2018. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 14 %) .

13.08. Krácení odpočtu DPH podle § 76

Postup pro plátce, který je povinen krátit odpočet daně na vstupu podle § 76. Kdy se krátí odpočet. Příklad zápisu, zálohový a vypořádací koeficient.

09.08. Podklad pro Doklad o výši příjmu

Jako podklad pro vyplnění Dokladu o výši čtvrtletního příjmu k žádostem o dávky přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné a k žádosti o zvýšení příspěvku na péči použijte v Účtu sestavu Doklad o výši příjmu k žádosti o sociální dávky (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy, zadejte /Období, /Průměry pro náhrady). Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem pro nárok na dávky ve 2.Q.2018, je 1.Q.2018, pro nárok na dávky ve 3.Q.2018, je 2.Q.2018 atd.

08.08. ePodání pro zdravotní pojišťovnu

Při odeslání měsíčního přehledu (PPZ) či hromadného oznámení (HOZ) na portál ZP se může objevit hlášení „Chyba: Nadřízené připojení bylo uzavřeno: Došlo k neočekávané chybě při odeslání“, „Chyba: Kořenový element chybí“ nebo "Chyba zpracování souboru: Soubor obsahuje chyby". Řešením je stažení a instalace aktualizace Účta2018.

08.08. ČSSZ: Informace pro studenty a absolventy

Čerství absolventi středních a vysokých škol se často ptají, zda po ukončení studia musí začít platit pojistné na sociální zabezpečení. To však záleží na konkrétní situaci. ČSSZ proto přináší vybrané příklady z praxe. Základní informace pro studenty o právech a povinnostech v oblasti sociálního zabezpečení, nemocenského a důchodového pojištění a nárocích na dávky shrnuje leták Sociální zabezpečení – informace pro studenty.

07.08. Kontrolní hlášení – rychlá odpověď na výzvu

  1. V /Kontrolní hlášení /Parametry tiskopisu doplňte druh rychlé odpovědi (P ... potvrzuji správnost naposledy podaného KH nebo B ... nemám povinnost podat KH) a číslo jednací výzvy od FÚ ve tvaru 99999999/99/9999-99999-999999. Opravte Datum vyhotovení. Typ a důvody pro podání následného kontrolního hlášení ponechejte nevyplněné.
  2. Pokračujte volbou /Rychlá odpověď na výzvu FÚ.
  3. Obvyklým způsobem zpracujte podání přes daňový portál nebo datovou schránkou.

03.08. IBAN A BIC (SWIFT)

Možnosti zadání údajů IBAN a BIC (SWIFT) v Účtu. Struktura a kalkulátor IBAN.

01.08. Druhý účet

Založili jste druhý bankovní účet a chcete jej používat v Účtu? Pak si přečtěte tento návod.

30.07. Vzájemný zápočet

Podrobný postup při vzájemném zápočtu závazků a pohledávek v programu Účto.

27.07. Daňová přiznání za rok 2017

Poplatníci letos odevzdali 2.19 mil. přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017. Elektronickou formu podání zvolilo 18 % (loni 16 %) fyzických osob. Zdroj: Finanční správa ČR

26.07. Souhrnné hlášení

Kdo podává souhrnné hlášení. Termín předložení, následné hlášení, forma podání, kódy. Příklady zápisů v Účtu, chyby a problémy.

23.07. Přehledy OSVČ pro ČSSZ a ZP za rok 2017

Pro poplatníky, kterým zpracovával a podával přiznání k DPFO daňový poradce, platí termín 1. srpen pro odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 určený pro ČSSZ, resp. 2. srpen pro Přehled OSVČ za rok 2017 pro zdravotní pojišťovnu.

20.07. Kontrolní hlášení – speciality

Změna oddílu kontrolního hlášení. Kód předmětu plnění, kód režimu plnění, § 44, použit poměr. Dlouhý doklad, doklad o použití. Export, import podkladů.

18.07. Kontrolní hlášení – jak na to

Jak pracovat s údaji určenými pro kontrolní hlášení, tj. DatumKH a DokladKH. Příklady. Kontrola DIČ. Podklady pro KH.

16.07. Přiznání k DPH v roce 2018

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

12.07. Programové prohlášení vlády k daním

Změny v daních, které jsou napsány v Návrhu programového prohlášení vlády.

11.07. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu. Číslo účtu.

09.07. Vývoz zboží

Vývoz zboží do třetí země patří do řádku 22 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

04.07. Plátce daně ze závislé činnosti a GDPR

GFŘ vydalo Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR. V nařízení EU o GDPR je uvedeno, že zpracování osobních údajů v odpovídajícím rozsahu je zákonné, je-li nezbytné pro splnění právních povinností, která se na správce (v uvedeném případě plátce daně) vztahuje – tj. týká se povinností daných zákonem o daních z příjmů, vyplývajících ze skutečnosti, že se jedná o subjekt v postavení plátce daně ze ZČ a vedení mzdové agendy. V uvedeném případě může tedy plátce daně ze ZČ pro účely zdanění příjmů poplatníka v rozsahu, jak požaduje zákon o daních z příjmů zpracovávat osobní údaje, a to bez souhlasu subjektu údajů (tj. poplatníka). Účel zpracování osobních údajů je v uvedeném případě zřejmý – jedná se o vedení mzdové agendy a plnění zákonných povinností dané daňovému subjektu v postavení plátce daně ze závislé činnosti.

02.07. Kalkulačka nezabavitelná část mzdy

Pro výpočet exekučních srážek využijte v Účtu kalkulačky Nezabavitelná část mzdy. Příklady. Evidence exekucí.
Archiv novinek

pracovní doba 8:00 – 15:30
Pátek
8:00 – 12:00

Nejčastější dotazy

Daně, vyúčtování
EET
kontrolní hlášení
mzdy
DPH
účto ve Windows
DOSBox
e-podání
finance

daňový kalendář 2018

01 02 03 04 05 06
07 08