01. 04. 2021, Ing. Petr Kučera
Příspěvek na karanténu v případě izolačky na přelomu měsíců únor a březen.

PŘÍKLAD

Zaměstnanec Novotný byl na přelomu února a března v karanténě. V jaké výši má nárok na karanténní příspěvek? Průměr pro náhradu je 150 Kč.

Izolačka od 17.2. do 2.3.

Pro izolačky začínající v únoru a skončené do 4.3.2021 platí, že není nárok na příspěvek.

Zápis absencí:

V březnové mzdě do údaje Izol program dosadí 0.

Následuje hlášení: "Karanténa na přelomu února a března 2021. Zkontrolujte v kalkulačce (CtrlF4) kalendářní a pracovní dny pro výpočet karanténního příspěvku." Obvykle stačí potvrdit klávesou Enter.

Izolačka od 25.2. do 10.3.

Pro izolačky začínající v únoru a skončené v březnu platí, že příspěvek náleží až od 5.3.2021.

Zápis absencí:

V březnové mzdě na údaji Izol program dosadí částku 1728 Kč, která odpovídá karanténnímu příspěvku za období 5. až 10.3.2021 (6 kalendářních dnů, obvykle 4 pracovní dny).

Výpočet ověřte tak, že na údaji Izol stiskněte CtrlF4 a vyberte /-"- K2 na přelomu měsíce

Zobrazí se kalkulačka pro výpočet příspěvku, kterou je možné v případě potřeby editovat.

Při změně např. počtu pracovních dnů izolačky (PracDny ručně přepište), nezapomeňte změnit také počet pracovních hodin (na PracHod mezerník+Enter) a částku náhrady (na NáhrK2 mezerník+Enter). Po ESC se zobrazí sestava s novou vypočítanou částkou příspěvku (Izol), kterou po ESC program nabídne k dosazení do mzdy. Kontrolu odvodů z mezd, kdy předpoklad a skutečnost izolačky nesouhlasí ignorujte, na otázku "Přepsat skutečné odvody předpokládanými hodnotami?" zadejte "N".

Izolačka od 1.3. do 14.3.

Nárok na příspěvek náleží za celou dobu, tj. i za dny 1. až 4.3.2021.

Izolačka od 15.2. do 28.2.

Nárok na příspěvek není, nevztahuje se na izolačky ukončené v únoru.