04. 04. 2017, Ing. Petr Kučera
Jak pracovat s údaji určenými pro kontrolní hlášení, tj. DatumKH a DokladKH. Příklady. Kontrola DIČ. Podklady pro KH.

Pro účely kontrolního hlášení jsou v Účtu dva údaje, DatumKH a DokladKH.

DatumKH

V Účtu se vyskytují tyto datumy:

 1. DatumDPH = datum, do kterého zdaňovacího období (přiznání k DPH i KH), se má věta zařadit,
 2. DatumKH = datum (DUZP, DPPD, DUP), které vystupuje na kontrolním hlášení.

DatumKH může být:

Pokud DatumKH není vyplněn, platí, že DatumKH = DatumDPH. Často může nastat situace, kdy DatumKH se nerovná DatumDPH. Typický příklad je přijatý daňový doklad (nad 10 tis. Kč) vystavený 3. 1. 2017 s datem uskutečnění zdanitelného plnění 31. 12. 2016. Odběratel by měl naplnit DatumDPH 03. 01. 2017 (období, ve kterém uplatňuje odpočet daně) a DatumKH 31. 12. 2016 (datum povinnosti přiznat daň).

Doplnit DatumKH lze několika způsoby:

 1. V menu /Peněžní deník (/Závazky a pohledávky) /Všechny údaje.
 2. Odskokem na údaje „pro kontrolní hlášení“. Odskok zafunguje po dokončení pořízení věty v Peněžním deníku (/Závazky a pohledávky) /Formulář (/Nové věty).
  -----pro kontrolní hlášení------------
  DatumKH ručně
   - Nevyplňovat (=DD.MM.RRRR)
   - Minulý měsíc DD.MM.RRRR
  ...
  --------------------------------------
  

  Podmínky pro vyvolání odskoku (musí platit současně):

  • V /Finance /Parametry /Editace je zapnut parametr "při pořízení dokladu nad 10 tisíc Kč s DPH nabídnout údaje pro KH" A.
  • Ve větě je vyplněno DatumDPH.
  • Částka je nad 10 tis. Kč včetně DPH nebo jde o režim přenesení daňové povinnosti.
  • Jde o výdaj nebo chybí Doklad pro KH.
  • Druhá strana je plátce DPH.
 3. DatumKH lze vyvolat na příslušné větě financí pomocí stisku kláves CtrlF7 (skryté údaje) nebo přes CtrlF10 (podrobný formulář). Po AltF10 program nabídne opis věty financí s údaji pro kontrolní hlášení.
 4. DatumKH je možné vyvolat na příslušné větě také přes klávesu F10-menu /DatumKH, DokladKH.
 5. V /Peněžní deník (/Závazky a pohledávky) /Seznam pomocí přepnutí ShiftF5 a volby /DatumDPH a DokladKH.

Ve financích můžete hledat DatumKH pomocí ShiftF3 podle ... /Období /DatumKH ručně.

DokladKH

DokladKH = evidenční číslo daňového dokladu (EČDD)

Použije se u oddílů A1 až A4 a B1 až B2.

Účto vybere EČDD pro kontrolní hlášení z věty financí, údaje Doklad, v pořadí f/ (číslo vydané faktury), v/ (variabilní symbol = obvykle číslo přijaté faktury), P/ (číslo příjmového dokladu). Používáte-li jiné dokladové řady, zadejte jejich zkratky do parametru „dokladové řady pro kontrolní hlášení k DPH“ (/Finance /Parametry /Doklady, symboly plateb).

Doplnit DokladKH lze několika způsoby:

 1. V menu /Peněžní deník (/Závazky a pohledávky) /Všechny údaje.
 2. Odskokem na údaje „pro kontrolní hlášení“. Odskok zafunguje po dokončení pořízení věty v Peněžním deníku (/Závazky a pohledávky) /Formulář (/Nové věty).
  -----pro kontrolní hlášení------------
  ...
  Doklad KH ručně
   - Podle Dokladu
  ...
  --------------------------------------
  
 3. DokladKH lze vyvolat na příslušné větě financí pomocí stisku kláves CtrlF7 (skryté údaje) nebo přes CtrlF10 (podrobný formulář). Po AltF10 program nabídne opis věty financí s údaji pro kontrolní hlášení.
 4. DokladKH je možné vyvolat na příslušné větě také přes klávesu F10-menu /DatumKH, DokladKH.
 5. V /Peněžní deník (/Závazky a pohledávky) /Seznam pomocí přepnutí ShiftF5 a volby /DatumDPH a DokladKH.

Ve financích můžete hledat DokladKH pomocí ShiftF3 podle ... /Dokladu /DokladKH ručně.

Příklady zápisů přijatých dokladů

 1. Údaj Doklad je naplněn "F/2017001,v/2000,b/1. Účto za EČDD považuje variabilní symbol, tj. 2000.
 2. Údaj Doklad je naplněn „f/2017001,b/1“. Účto za EČDD považuje číslo vystavené faktury, tj. 2017001.
 3. Údaj Doklad je naplněn „P/50“. Účto za EČDD považuje číslo příjmového dokladu, tj. 50.
 4. Přijatý doklad nad 10 tis. má číslo 17000101. Do údaje Doklad zapište v/17000101 nebo do údaje DokladKH zapište 17000101.
 5. Přijatý doklad nad 10 tis. má číslo Fv17000101. Do údaje DokladKH zapište Fv17000101.
 6. Přijatý doklad nad 10 tis. má (velmi dlouhé) číslo 1700012345678901234567890123456. Zapište jej na nový řádek do poznámky věty deníku (závazků a pohledávek), kde uveďte dokladkh=1700012345678901234567890123456

Adresář firem, kontrola DIČ

Pro výstupy na kontrolní hlášení věnujte pozornost správnému naplnění údaje DIČ (příklady: CZ25084526, IT02959531209) a údaje DPH (pro plátce A). Možné kombinace v Účtu:

 1. vyplněné DIČ, DPH A = osoba povinná k dani – plátce,
 2. vyplněné DIČ, DPH N = osoba povinná k dani – podnikatel, neplátce,
 3. nevyplněné DIČ, DPH N = osoba nepovinná k dani – nepodnikatel.

Účto umí kontrolovat DIČ (desetimístné RČ či osmimístné IČO) metodou modulo11 při zapnutém parametru „kontrolovat DIČ CZ ... (10 míst RČ nebo 8 míst IČ)?“ v /Adresář firem /Parametry adres. Kontrola se provádí již při editaci adresy nebo je možné zkontrolovat všechny adresy přes /Adresář firem /Kontroly DIČ. Podobná kontrola je také pro kontrolní hlášení.

Další kontrola je na vyplněné DIČ, které můžete kontrolovat již při pořizování věty do financí. Kontrolu „upozornit na nevyplněné DIČ pro kontrolní hlášení“ zapnete v /Finance /Parametry /Kontroly.

Výběr firmy s DIČ

Ve větě financí po stisku klávesy F7 na údaji firma a dále ShiftF5 je pohled Podle ... DIČ, který obsahuje kromě názvu firmy i údaje plátce A/N a DIČ.

Podklady pro kontrolní hlášení

Najdete je v /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 20 /Kontrolní hlášení /Podklady pro KH. Sestavy jsou řazeny podle oddílů (A1 až A5, B1 až B3). V oddíle C je kontrola některých oddílů kontrolního hlášení na součty v přiznání k DPH a součty všech oddílů kontrolního hlášení.

Další užitečné sestavy jsou v /Podklady pro přiznání, ve sloupcích DokladKH (evidenční číslo daňového dokladu) a KH (oddíl kontrolního hlášení). Pokud nejsou viditelné, přepněte pohled pomocí ShiftF5.

Opis kontrolního hlášení

Najdete v /Kontrolní hlášení /Opis Kontrolního hlášení. Sestava po stránkách nabídne obsah oddílů A1 až A4, B1 až B2, v oddíle C provede kontrolu na daňové přiznání a zobrazí také součty oddílů kontrolního hlášení (včetně oddílů A5 a B3). Chcete-li do opisu zahrnout i oddíly A5 a B3 je třeba zapnout parametr „hromadný tisk podkladů /Opis kontrolního hlášení včetně součtových oddílů A5 a B3?“ v /Podklady pro KH /Parametry.